Make your own free website on Tripod.com

Inschrijvingsformulier rommelmarkt 2003

Geef de volgende contactgegevens op:

Naam
Organisatie
Adres
Adres (vervolg)
Postcode
Plaats
Land
Telefoon werk
Fax
E-mail


De deelnemers krijgen hun standplaats toegewezen door de inrichters. Wanneer u op zaterdagavond die standplaats verlaat, moet deze proper en vrij zijn van losvuil. Geen enkel voorwerp mag u achterlaten. Overtreders worden beboet door de plaatselijke politie. Inschrijvingen liefst binnen voor 23 juli 2003.

OPGELET: Er is slechts 1 stand met eetwaren toegelaten. Die plaats zal verpacht worden aan de hoogste bieder. Dit kan schriftelijk gebeuren op volgend adres: Jeugdhuis Jazaki, Palingstraat 20, 2870 Puurs, en dit ten laatste op vrijdag 4 juli 2003 (naam, adres en telefoonnummer vermelden a.u.b.).Plaats voor gegevens over de auteur.
Copyright 1999 Naam van de organisatie]. Alle rechten voorbehouden.
Herzien: 01 juli 2003