Make your own free website on Tripod.com
Jeugdhuis Jazaki
Rommelmarkt 2003

HOME

Geschiedenis van Jazaki
Ledenlijst
Kalender
Kernraad
Bulletin Board
Rommelmarkt 2003
Foto Album
Belangrijke Links
Contact Us
Gastenboek
Forum
Taplijst
Kuislijst

Zaterdag2 augustus 200313e OPENLUCHT

ROMMELMARKTROMMELMARKT van 10.00 uur tot 17.00 uur - PLAATS: Palingstraat te Puurs

DEELNAME is GRATIS - STANDPLAATS: 6 x 3 meter

2 GROTE PARKINGS IN DE OMGEVING

INSCHRIJVING & INLICHTINGEN: Jeugdhuis Jazaki, Palingstraat 20, 2870 Puurs

Tel. 03 889 36 34 woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 20 tot 23 uur

of Ria Raes, Hooiveld 10, 2870 Puurs, tel. 03 889 22 15 (DONDERDAG VAN 18 tot 20 u.)


Nieuwe pagina 2

Inschrijvingsformulier rommelmarkt 2003

Geef de volgende contactgegevens op:

Naam
Organisatie
Adres
Adres (vervolg)
Postcode
Plaats
Land
Telefoon werk
Fax
E-mail


De deelnemers krijgen hun standplaats toegewezen door de inrichters. Wanneer u op zaterdagavond die standplaats verlaat, moet deze proper en vrij zijn van losvuil. Geen enkel voorwerp mag u achterlaten. Overtreders worden beboet door de plaatselijke politie. Inschrijvingen liefst binnen voor 23 juli 2003.

OPGELET: Er is slechts 1 stand met eetwaren toegelaten. Die plaats zal verpacht worden aan de hoogste bieder. Dit kan schriftelijk gebeuren op volgend adres: Jeugdhuis Jazaki, Palingstraat 20, 2870 Puurs, en dit ten laatste op vrijdag 4 juli 2003 (naam, adres en telefoonnummer vermelden a.u.b.).Herzien:

Hier kun je u online inschrijven